emigracja w UKBrytyjskie tabloidy wyrażają obawy przed napływem nowej fali imigrantów z państw UE podaje portal RMF24.pl. „Daily Mail” pisze nawet o „zasiłkowej turystyce”. Od 1 maja imigranci będą mieli prawo do świadczeń socjalnych na równych prawach z Brytyjczykami. Dotychczas warunkiem ich przyznania było przepracowanie co najmniej 12 miesięcy i płacenie podatków oraz składki ubezpieczenia socjalnego w tym okresie.

Od 1 maja ograniczenia te wygasają, a obywatele ośmiu dawnych państw postkomunistycznych będą korzystać z nieograniczonej swobody przemieszczania się w ramach wspólnego rynku pracy i takich samych praw w dostępie do świadczeń, jak Brytyjczycy. Rumuni i Bułgarzy będą musieli odczekać dalsze dwa lata.

 

Obywatele z nowych państw UE zamierzający pracować w Wielkiej Brytanii dłużej niż miesiąc od 1 maja nie będą już musieli rejestrować się w MSW. Tabloidy ostrzegają, że z nowych państw UE nie tylko przyjadą nowi imigranci, ale ci, którzy już teraz są, będą mieli dodatkową zachętę skłaniającą ich do pozostania. Liczbę imigrantów z Polski ocenia się na ok. 700-800 tys.

 

Eksperci, którzy od dawna przewidywali, że do 100 tys. dodatkowych imigrantów może przyjechać z chwilą zmiany zasad, mówią, że bonanza świadczeniowo-zapomogowa może dla milionów imigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej, już teraz żyjących w Wielkiej Brytanii, stać się dodatkową zachętą do pozostania – napisał „Daily Express”.

 

Tabloid cytuje w tym kontekście prof. Krystynę Iglicką z Ośrodka Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, według której nowe zasady spowodują, że Polacy poczują się w Wielkiej Brytanii bardziej u siebie i będą kolejnym powodem, dla którego nigdy stamtąd nie wyjadą.

 

„Daily Express” wyraża nadzieję, że rosnąca migracja przekona Brytyjczyków do wystąpienia z UE, o co gazeta zabiega. Inny tabloid „Daily Mail” pisze o „polityce otwartych drzwi” w dostępie do świadczeń socjalnych i „zasiłkowej turystyce”.

 

Od 1 maja obcokrajowcy z UE będą mogli ubiegać się w Wielkiej Brytanii o zapomogi dla bezrobotnych, na mieszkanie i z tytułu podatku samorządowego, jeśli spełniają kryteria ich uzyskania w swoim kraju, szukają pracy i mieszkają na Wyspach co najmniej trzy miesiące.

 

System świadczeń socjalnych to w Wielkiej Brytanii gorący temat w związku z cięciami wprowadzonymi przez rząd od obecnego roku obrachunkowego. Z sondażu ośrodka YouGov wynika, że 50 proc. ankietowanych uważa, że zasiłki i zapomogi są zbyt wysokie, a 66 proc. sądzi, że zapomoga na dzieci nie powinna przyrastać po urodzeniu każdego dodatkowego dziecka w rodzinie, która już ma ich troje.

 

źródło: RMF24.pl