Coraz więcej Polaków mieszkających w UK składa wniosek o przyznanie im brytyjskiego obywatelstwa. Obawiają się, że bez tego ich przyszłość będzie bardzo trudna, jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii. A jak uzyskać obywatelstwo dla naszego dziecka?

Czy twoje dziecko ma prawo do obywatelstwa UK?

Zgodnie z brytyjskim prawem, dziecko otrzymuje automatycznie obywatelstwo Wielkiej Brytanii, jeśli przynajmniej jedno z jego rodziców posiada brytyjski paszport lub jest stałym rezydentem UK. Te zasady dotyczą jednak tylko dzieci urodzonych między 2 października 2000 a 29 kwietnia 2006 roku. Dzieci urodzone po 30 kwietnia 2006 roku otrzymują obywatelstwo, jeśli przynajmniej jedno z ich rodziców w chwili narodzin dziecka mieszkało przez 5 lat w UK.

Ponadto, do otrzymania brytyjskiego obywatelstwa uprawnione są także dzieci urodzone w UK po 1 stycznia 1983 roku i mieszkające na Wyspach przez pierwsze 10 lat życia, dzieci urodzone przed 1 czerwca 2006 roku, których ojciec jest obywatelem UK i nie pozostawał w związku małżeńskim z matką oraz wszystkie inne dzieci urodzone na Wyspach. Warunkiem jest jednak, by rodzice właściwie uargumentowali, dlaczego ich pociecha powinna zostać obywatelem UK.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą urzędnicy po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

Aby wystąpić o obywatelstwo dla swojej pociechy, wypełnij wniosek MN1 (wniosek muszą podpisać dwie osoby polecające). Pozostałe dokumenty zależą od tego, czy twoje dziecko przyszło na świat w UK czy za granicą.

Jeśli dziecko urodzone jest na Wyspach, do aplikacji musisz dołączyć:

— dokument potwierdzający fakt, że jedno z rodziców jest obywatelem UK lub stałym rezydentem kraju

— akt urodzenia dziecka z nazwiskami rodziców

— paszport dziecka (jeśli został wyrobiony) oraz paszporty obojga rodziców

Jeśli natomiast dziecko przyszło na świat w Polsce lub w jakimkolwiek innym kraju, przygotuj:

— dokument potwierdzający fakt, że dziecko oraz oboje rodziców są stałymi rezydentami UK

— dowody potwierdzające, że twoje pociecha mieszka na Wyspach przynajmniej od dwóch lat (mogą to być na przykład dokumenty związane z nauką w szkole)

— pełny, polski akt urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego

— paszport dziecka (jeśli został wyrobiony) oraz paszporty obojga rodziców

— jeśli rodzice dziecka są po ślubie, powinieneś dołączyć świadectwo zawarcia związku małżeńskiego wraz z tłumaczeniem

W obu przypadkach będziesz musiał również dołączyć dowód wykonania wpłaty dla Home Office. Opłata w przypadku dzieci do 18. roku życia wynosi 936 funtów (i wzrasta o 180 funtów, jeśli w trakcie procesu nadawania obywatelstwa dziecko skończy 18 lat).