Już coraz mniej czasu zostało do 31 lipca – wówczas mija termin składania rozliczeń tax credits. Od sierpnia HM Revenue and Customs zaczyna rozliczać wszystkich, którym zasiłki zostały przyznane. Każda z osób, której przyznano zasiłek, otrzyma (lub już otrzymał) drogą pocztową dokument o nazwie Annual Declaration. Konsekwencje niewypełnienia go mogą być bardzo surowe.
31 lipca - pamiętaj, by złożyć rozliczenie tax credits!
Jakie? Przede wszystkim (jeśli nadal będzie nam się należał zasiłek) – będziemy musieli ponownie przejść przez całą procedurę związaną z jego przyznawaniem. Może to trwać długo, potem trzeba będzie jeszcze poczekać na pieniądze. W ten sposób powstanie w naszym budżecie domowym dziura, niekiedy bardzo trudna do zlikwidowania. Poza tym – jeśli przez jakiś okres nie przysługiwał nam zasiłek, na podstawie złożonych przez nas dokumentów urząd ma możliwość poproszenia o zwrot nadpłaconych pieniędzy. Jeśli natomiast okaże się, że nie złożyliśmy dokumentów w terminie, a istotnie otrzymaliśmy więcej pieniędzy niż nam się należało – wówczas konieczne będzie zapłacenie dodatkowej kary, wynoszącej maksymalnie 300 funtów. Urząd uzna wówczas bowiem, że próbowaliśmy wyłudzić pieniądze, nie składając dokumentu Annual Declaration.

Samo wypełnienie przysłanych dokumentów jest stosunkowo proste. Nie powinniśmy mieć żadnych problemów związanych z ich uzupełnieniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, możemy skorzystać z pomocy księgowego, który za niewielka opłatą pomoże przebrnąć przez wszelkie niezbędne formalności. Taka usługa kosztuje w granicach 40 – 100 funtów.

Formularz Annual Declaration składa się z trzech części. Pierwsza z nich wymaga sprawdzenia wszelkich danych osobistych i adresowych pod względem poprawności i aktualności. Druga poświęcona jest wszelkim zmianom, jakie zaszły w naszym życiu od chwili, kiedy przyznano nam zasiłek. Musimy w tym miejscu podać na przykład informacje dotyczące zmiany miejsca pracy lub przeprowadzki do innego miejsca (z innym czynszem), w tym również o zamieszkaniu razem z partnerem. Niektóre informacje, wymagane przez urząd, mogą być uznane przez pobierających zasiłek za osobiste, jednak należy o nich poinformować. Czasami nawet zmiana opiekunki do dziecka na droższą istotnie wpływa na nasz domowy budżet – wszystko to przeanalizują urzędnicy na podstawie drugiej części Annual Declaration. Co ważne – w dokumencie tym wystarczy zaznaczyć jedynie, czy dana (podana w tabeli) zmiana miała miejsce (wstawiając znak „x” w odpowiednim okienku). O szczegółach dotyczących zmian w życiu prywatnym informujemy urząd telefonicznie (pod numerem 0845 300 3900, w godzinach od 8.00 do 20.00) lub poprzez specjalnie wystosowane, oddzielne pismo. Należy koniecznie robić to na bieżąco, wraz ze zmianami zachodzącymi w naszym życiu, by mieć pewność, że nadal przysługuje nam pobierany zasiłek.

Trzecia część dokumentu poświęcona jest wyliczeniom naszych przychodów i kosztów życia (dla osób zatrudnionych na podstawie dokumentu P60, który wystawia pracodawca do końca maja danego roku). Osoby samo zatrudnione, obok Annual Declaration, powinny w formie załącznika przesłać do urzędu również swoje roczne zeznanie podatkowe.