hull.plLiczba skarg na policjantów z Humberside Police wzrosła o 12% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost ten jest o wiele wyższy niż wzrost w całej Anglii i Walii, gdzie odnotowano o 8% więcej skarg.

Większość zażaleń dotyczyła nienależytego wykonywania pracy przez policjantów oraz ich nieuprzejmego zachowania. Statystyki wskazują, że opinia publiczna chce wyrazić swe niezadowolenie z działania Policji. Niezależnie od tego, czy skargi mają prawdziwe podłoże, czy też wynikają z błędnego odczucia, Policja ma wyraźne sygnały, że powinna podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić efektywną komunikację, informowanie o sposobach działania Policji oraz zagwarantować przeprosiny  w określonych przypadkach.

www.news.bbc.co.uk
Fot.www.humberside-pa.org.uk