Polacy w więzieniu w HullCo siódmy więzień w Lincoln Prison jest obcokrajowcem z czego większość pochodzi z Europy Wschodniej a w tym znaczna liczba z Polski. Naczelnik więzienia Russ Morris wskazuje, że największym problemem jest komunikacja z więźniami nie mówiącymi w języku angielskim.

Więźniowie pracują np przy konstrukcji mebli zdobywając się w ten sposób nowe umiejętności i ucząc się języka angielskiego. Po odbyciu kary Imigration Service decyduje o ich ewentualnej deportacji do ojczyzny. Ten proces trwa często wiele tygodni. W więzieniu w Lincoln obecnie na taką decyzję oczekuje 15-stu więźniów.

fot. en.wikipedia.org