Rada Miasta Hull stworzyła ambitny plan poprawy usług autobusowych w całym mieście po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

W ramach Krajowej Strategii Autobusowej opublikowanej przez rząd w marcu, wszystkie lokalne władze transportowe są zobowiązane do opracowania Planu Poprawy Usług Autobusowych (BSIP), który będzie podlegał corocznemu przeglądowi.

Latem rada przeprowadziła ankietę Panelu Ludowego, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie korzystają z transportu publicznego i spróbować zrozumieć bariery, na jakie napotykają.

Wśród podkreślonych zagadnień w ankiecie była potrzeba łatwo dostępnych informacji o autobusach i biletach, a także informacji o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu i przyjaznych dla użytkownika narzędzi planowania podróży.

Rada Miasta Hull wraz ze swoimi partnerami, w tym firmami autobusowymi Stagecoach i East Yorkshire Buses, opracowała kompleksowy plan dla miasta.

„Chcemy, aby ludzie, którzy mieszkają, odwiedzają i podróżują po mieście wybierali bardziej zrównoważoną formę podróży, a zapewnienie niezawodnych i wydajnych usług autobusowych ma w tym kluczowe znaczenie. Pomagając ludziom podróżować bardziej ekologicznie, minimalizując zanieczyszczenie i radząc sobie z zagęszczeniem ruchu – do 2030 r. Hull stanie się miastem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla”. – powiedział Radny Dean Kirk.

Kluczowe cele  Planu Poprawy Usług Autobusowych (BSIP) 2021/22 na lata 2022-2035, obejmują:

  • Przegląd wszystkich kluczowych dróg w celu zapewnienia, że ​​autobusy są traktowane priorytetowo i mają swobodny przepływ, poprawiając częstotliwość, czas podróży i wartość kosztów.
  • Przegląd świadczenia usług w kluczowych obszarach przemysłowych, zdrowotnych i rozrywkowych/wypoczynkowych w celu świadczenia nowych lub ulepszonych usług w miejscach, do których obecnie trudno jest dotrzeć środkami transportu publicznego, w tym dla pracowników zmianowych i pracujących w porze nocnej.
  • Przegląd sieci autobusowej w celu uproszczenia tras i zwiększenia opłacalnych ekonomicznie częstotliwości autobusów na kluczowych trasach.
  • Praca na rzecz wdrożenia floty neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r.
  • Zapewnienie pasażerom bezproblemowego planowania podróży, zwłaszcza autobusem i koleją przez Hull Paragon Interchange.
  • Przegląd strategii parkowania i powiązań z parkingami typu „parkuj i jedź”.
  • Badanie wykonalności systemu szybkiego transportu autobusowego na zidentyfikowanej trasie między centrum miasta a Kingswood. Szybki tranzyt to trasa dedykowana dla autobusów z przewodnikiem lub autobusów, które działają podobnie jak tramwaj. Mają pełne i wyłączne pierwszeństwo na trasie.

Ostateczny BSIP 2021/22 zostanie opublikowany 31 października.