Sure Start to rządowy program mający na celu niesienie darmowej pomocy dzieciom, ich rodzicom i społecznościom w zdobyciu lepszych wyników poprzez:
– zwiększenie dostępności do opieki dla wszystkich dzieci
– poprawę zdrowia i emocjonalnego rozwoju dzieci
– wspieranie rodziców w byciu rodzicami i w ich aspiracjach zawodowych

Sure Start jako organizacja obejmuje opieką dzieci od chwili narodzin do 14 roku życia (lub do 16 roku życia dziecka ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi lub kalectwem). Program ma również na celu pomagać rodzicom i społecznościom w całym kraju.

Sure Start Children’s Centres

Sure Start Children’s Centres to miejsca, w których dzieci poniżej 5 roku życia, a także ich rodziny, mogą otrzymać zintegrowaną pomoc i informację, jak również dostęp do grupy fachowców. Centra te to bardzo ważny punkt rządowej strategii dążącej do zapewnienia lepszych wyników przez dzieci i ich rodziny. Są one również częścią rządowego 10-letniego programu mającego na celu umożliwienie wszystkim rodzinom dostęp do opieki nad dzieckiem na najwyższym poziomie. Zamiarem rządu jest wyjść naprzeciw wszystkim, którzy potrzebują fachowej opieki nad dzieckiem, dlatego z roku na rok powstaje coraz więcej placówek Sure Start w poszczególnych dzielnicach miasta.
Program Sure Start Children’s Centre działa na podstawie koncepcji mówiącej, że zapewnienie zintegrowanych: edukacji, opieki, wsparcia dla rodzin, opieki zdrowotnej i pomocy rodzicom w zatrudnieniu jest zasadniczym czynnikiem zapewniającym pozytywny wpływ na dzieci i ich rodziny.

Adresy Sure Start Children’s Centres na terenie Hull:

1. Child Dynamix Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Jane Stafford
95 Preston Road
Hull
HU9 3QB
Tel. 01482 790277

2. Clifton Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Alison Ahearne
Clifton Nursery School
Burslem Street
Stafford Street
Hull
HU2 9AP
Tel. 01482 228220

3. Longhill
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Chris Jennings
Longhill Centre
Shannon Road
Hull
HU8 9RW
Tel. 01482 708953

4. Marvell 2 Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Dianne Hamilton
Cranbourne Street
Hull
HU3 1PP
Tel. 01482 313850

5. McMillan Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Andrew Shimmins
McMillan Nursery School
Eleventh Avenue
Hull
HU6 8HT
Tel. 01482 331370

6. Sure Start Marfleet
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Angela Hancock
Preston Road
Hull
HU9 5AN
Tel. 01482 705333

7. The Acorns Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Jane Ulyatt
Nestor Grove
Bilton Grange
Hull
HU9 4DB
Tel. 01482 708953

8. The Lemon Tree Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Jacky Wright
The Lemon Tree
Lothian Way
Bransholme
Hull
HU7 5DD
Tel. 01482 828901

9. The Octagon Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Dianne Hamilton
The Octagon
Walker Street
Hull
HU3 2RA
Tel. 01482 594324

10. Wheeler Children’s Centre
Sure Start Children’s Centre
Kontakt: Gail Simpson/Geoff Martindale
Wheeler Primary School
Wheeler Street
Hull
HU3 5QE
Tel. 01482 353125

Źródło: www.surestart.gov.uk