Do domów w Wielkiej Brytanii dotarły już pierwsze formularze spisowe wysłane pocztą.

Podczas spisu powszechnego ankietowani muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące pracy, zdrowia, edukacji i przynależności etnicznej. Wypełnienie rubryk związanych z wyznaniem i religią nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi zostaną użyte przez władze do planowania wydatków publicznych.

Formularze można wypełnić i odesłać już teraz, ale odpowiedzi muszą być zgodne ze stanem faktycznym na dzień 27 marca, czyli na niedzielę wyznaczoną jako data spisu. Po raz pierwszy będzie też można wypełnić ankietę przez internet.

Za unikanie obowiązku spisowego grozi grzywna w wysokości 1000 funtów, jednak w 2001 roku, kiedy odbył się ostatni spis, kary finansowe nałożono na jedynie 38 osób.

źródło: emito.net