Ślub jest jedną z tych ceremonii rodzinnych, które wymagają zarejestrowania w odpowiednim urzędzie. Hull City Council jest odpowiedzialny za prawną stronę ceremonii, oferuje również poradę i pomoc.
Ślub można wziąć m. in w tzw. Register Office oraz w miejscach, które zostały zaakceptowane przez władze miasta (Approved Premises). Osoby chcące wziąć ślub powinny wcześniej powiadomić o tym kierownika Register Office i ustalić z nim odpowiednią datę zaślubin. Jeśli ceremonia ma się odbyć w Approved Premises, koniecznie trzeba ustalić szczegóły zarówno z właścicielem miejsca, jak i z kierownikiem Register Office.

Powiadomienie o chęci zawarcia ślubu.

Partnerzy muszą osobiście powiadomić lokalny Register Office o intencji zawarcia ślubu. Nie jest konieczne powiadomienie w tym samym czasie, można to zrobić osobno. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jedno z partnerów jest tzw. subject to immmigration control czyli podlega kontroli imigracyjnej (np. azylant) i w tym przypadku trzeba zgłosić się do urzędu razem. Należy przynieść ze sobą dokumenty poświadczające imię i nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny i narodowość. Do potwierdzenia tożsamości i adresu zamieszkania wystarczającymi dokumentami będą: paszport, akt urodzenia, prawo jazdy itp. Każde powiadomienie o intencji zawarcia ślubu jest ważne przez okres 12 miesięcy.
Partnerzy muszą mieszkać w Anglii albo Walii co najmniej 7 dni przed zarejestrowaniem się w Register Office.

Jakie dokumenty będziecie musieli okazać?

Jeśli ktokolwiek był wcześniej żonaty a teraz jest:
– rozwiedziony – musi okazać wyrok ostateczny ze sprawy rozwodowej z oryginalną pieczątką sądu,
– wdowcem / wdową – musi okazać poświadczoną kopię aktu zgonu.

Jeśli ktokolwiek jest osobą mającą mniej niż 18 lat:
Koniecznym będzie okazanie pozwolenia na ślub ze strony rodziców. Jeżeli rodzice są rozwiedzeni – sąd musi wyrazić zgodę dla jednego z rodziców na decydowanie w sprawie dziecka.

Opłaty za ślub cywilny w Register Office.

43.50 funty (kwota ta zawiera 3.50 funta za certyfikat ślubu)

Opłaty za tzw. add ons czyli dodatki np. w ostatniej chwili:
Od poniedziałku do czwartku: 40 funtów
Piątek: 60 funtów
Sobota: 80 funtów


Opłaty za ślub cywilny w Approved Premises.

Od poniedziałku do czwartku: 145 funtów
Piątek i sobota: 250 funtów
Niedziela i dni wolne od pracy (Bank Holiday): 300 funtów

Opłaty za tzw. add ons czyli dodatki np. w ostatniej chwili:
Od poniedziałku do soboty: 145 funtów
Niedziela i dni wolne od pracy (Bank Holiday): 185 funtów

Uwaga: ceremonia zaślubin jest prowadzona w języku angielskim.

Register Office w Hull.

181 – 191 George Street
Hull
HU1 3BY

Tel: (01482) 300 300
Email: register.service@hullcc.gov.uk