Po ostatnich powodziach w East Yorkshire dokonano rzadkiej obserwacji: robotnicy zobaczyli samiczkę wydry oraz dwoje młodych w rezerwacie.Powódź zniszczyła dom rodziny... wydr
Strażnik
parku Tophill Low, w którym dokonano obserwacji, uważa, że rodzina wydr musiała zmienić miejsce pobytu w związku z ostatnimi powodziami. „Wiedzieliśmy, że mieliśmy co najmniej jedną wydrę w tej okolicy, ale to jest pierwsze potwierdzenie od kilku lat, że także się tu rozmnażają” – mówi Hamshire (za: bbc.co.uk).

Na zrobionych zdjęciach widać matkę oraz dwa młode w wieku ok. 2 miesięcy, bawiących się na lodzie. Chociaż natura stworzyła wydry jako zwierzęta dzienne, kontakty z człowiekiem zmieniły ich charakter i teraz można zobaczyć je głównie o wschodzi i zachodzie słońca.

„Uważamy, że matka i jej młode musiały ewakuować się z ich najbliższej nory po tym jak została zalana w czasie powodzi, spowodowanej mocnym deszczem. Inaczej młode nie opuściłyby swojego domu tak szybko” – dodaje Hamshire. „Jednakże, zazwyczaj matki mają w pobliżu co najmniej trzy zapasowe nory, więc przeprowadzka nie powinna powodować stresu. Co więcej, zdjęcia pokazują, że zwierzęta są zdrowe oraz w dobrym nastroju”.

Źródło: bbc.co.uk