W większości przypadków wystarcza, aby leczeniem zajmowała się pielęgniarka, stomatolog, lekarz rodzinny lub okulista. Czasami jednak konieczne jest przyjęcie do szpitala, celem dalszego leczenia. Długość pobytu w szpitalu zależy od rodzaju potrzebnego leczenia i może trwać od kilku godzin do kilku miesięcy.

Za wyjątkiem sytuacji nagłych leczenie szpitalne organizowane jest przez lekarza rodzinnego, stomatologa lub okulistę. Leczenie i wizyty w szpitalach NHS są bezpłatne. Szpitale kierowane są przez zarządy powiernicze, które w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki, kontrolują prawidłowość wydawania pieniędzy. Pobyt w szpitalu może dla wielu osób być trudnym okresem, więc lekarze i pielęgniarki są szkoleni w zapewnianiu profesjonalnej i wspierającej opieki. Jeżeli konieczne jest bardziej złożone leczenie, można zostać przyjętym do szpitala, który jest narodowym lub regionalnym centrum opieki specjalistycznej. Niektóre szpitale połączone są z uniwersytetami i uczelniami medycznymi i pomagają w szkoleniu studentów medycyny. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, studenci będą uczestniczyli w twoim leczeniu.

Wyróżniamy trzy rodzaje przyjęć do szpitala w zależności od rodzaju badań lub wymaganego leczenia. Lekarz rodzinny, stomatolog lub okulista skierują na leczenia, a chory jako pacjent szpitala będzie należeć do jednej z następujących kategorii:

Poradnia: Jeżeli Pan/Pani został/a skierowany/a do konsultanta w szpitalu, w celu uzyskania specjalistycznej opinii, to wizyta jest wizytą w poradni. Nie trzeba zostawać w szpitalu.
Pobyt dzienny: Jeżeli do badań lub zabiegu potrzebne jest łóżko szpitalne, ale nie ma konieczności pozostawania w szpitalu na noc, wizyta będzie pobytem jednodniowym (określanym jako pobyt dzienny).
Pobyt w szpitalu: Jeżeli w celu przeprowadzenia badań lub zabiegu konieczny jest pobyt w szpitalu, otrzyma Pan/Pani termin określający przyjęcie do szpitala.

Bez względu na to, jaki rodzaj opieki jest konieczny, szpital poinformuje dokładnie o terminie i czasie wizyty. Przekazane zostaną również wskazówki, jak dotrzeć do odpowiedniej kliniki. Alternatywnie można zostać poproszonym o kontakt telefoniczny ze szpitalem, w celu ustalenia terminu wizyty w najbardziej odpowiednim dniu. Zostanie Pan/Pani poinformowany/a o tym, co będzie się działo podczas wizyty i po wizycie oraz przekazany zostanie numer telefonu, pod który można dzwonić w razie dodatkowych pytań.

Skargi

Jeżeli poziom opieki szpitalnej nie jest satysfakcjonujący, można złożyć skargę. W tym celu należy skontaktować się z danym szpitalem i przekazać zażalenie. Szpital lub klinika mogą zaproponować polubowne załatwienie sprawy, co prawdopodobnie przyspieszy i załagodzi rozwiązanie.
Jeżeli pacjent nadal jest niezadowolony, można złożyć prośbę do niezależnego zespołu recenzentów o ocenę danej sprawy. Należy ją złożyć w ciągu 28 dni od uzyskania pisemnej odpowiedzi na skargę i jest ona analizowana przez członka kierownictwa NHS do spraw zdrowia. Jeżeli wynik nadal nie będzie satysfakcjonujący, konieczny jest kontakt z pełnomocnikiem do spraw służby zdrowia.

Polityka / Wskazówki

Czas oczekiwania na leczenie szpitalne jest różny w zależności od rodzaju przyjęcia, ale podejmuje się działania, aby go maksymalnie skrócić. Czas oczekiwania do poradni nie powinien wynosić więcej niż 26 tygodni, ale już ponad siedmiu na dziesięciu pacjentów zostaje przyjętych w ciągu 13 tygodni od wystawienia skierowania. W poradni pacjent powinien zostać przyjęty w ciągu 30 minut od ustalonego czasu wizyty.
Czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala i łóżko szpitalne powinien wynosić nie więcej niż 18 miesięcy, ale ponad trzech na czterech pacjentów przyjmowanych jest do szpitala w ciągu trzech miesięcy od momentu skierowania. Jeżeli lekarz lub stomatolog wydaje skierowanie do szpitala w trybie nagłym, z podejrzeniem nowotworu, przyjęcie powinno mieć miejsce w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli występuje ból w klatce piersiowej i podejrzewana jest dusznica bolesna, pacjent będzie przyjęty przez specjalistę w ciągu dwóch tygodni.
Obecnie lekarz rodzinny, stomatolog lub okulista decydują, do którego szpitala lub konsultanta skierować chorego. Zgodnie z nowym programem dotyczącym wyboru miejsca leczenia przez pacjenta, pacjenci oczekujący ponad sześć miesięcy na zabieg chirurgiczny mogą wkrótce mieć możliwość wyboru innego szpitala. Od grudnia 2005 roku pacjenci wymagający zabiegu chirurgicznego będą mieli do wyboru cztery lub pięć szpitali.

Opis usługi

Po przyjęciu do szpitala pielęgniarka lub lekarz określą istniejący problem i wyjaśnią, jakie leczenie powinno zostać przeprowadzone. Można omówić z nimi sposób leczenia oraz zadać wszelkie nasuwające się pytania. Jeżeli zapadnie decyzja o leczeniu, po uzyskaniu pełnych wyjaśnień konieczne jest udzielenie na piśmie świadomej zgody. Podczas pobytu w szpitalu pacjent ma prawo udziału w podejmowaniu wszystkich decyzji dotyczących leczenia.

Podczas pobytu w szpitalu personel, na prośbę pacjenta, będzie informował przyjaciół i krewnych o stanie jego zdrowia. Zachowywana będzie również prywatność i na życzenie pacjent będzie mieć wgląd do swoich dokumentów. Lekarze i pielęgniarki będą również zwracać uwagę na potrzeby religijne, duchowe i kulturalne pacjenta. Zdrowie pacjenta stanowi główny priorytet, a na otrzymywane leczenie nigdy nie może mieć wpływu płeć, wiek lub niepełnosprawność chorego.

Jeżeli konieczny będzie pobyt w szpitalu w celu leczenia, dołożone zostaną wszelkie starania, aby Pan mógł leżeć na oddziale męskim/Pani mogła leżeć na oddziale kobiecym. Ocenione zostaną również wymagania dietetyczne, tak aby zaoferować każdego dnia różnorodne i wartościowe posiłki. Na czas pobytu w szpitalu należy przynieść ze sobą:

przybory toaletowe
koszulę nocną lub piżamę
szlafrok
kapcie
potrzebny sprzęt, np. laska lub aparat słuchowy
wszelkie przyjmowane leki lub szczegółową informację odnośnie aktualnego leczenia.