Politycy są nawoływani przez grupy ekspertów do zaprzestania reform NHS, które prowadzą do całkowitej reorganizacji systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Nie oznacza to jednak, że żadne zmiany nie powinny dotknąć NHS.
Koniec reform NHS w Wielkiej Brytanii?
Grupy ekspertów związane z systemem zdrowotnym skrytykowały polityków za planowanie reform NHS, które postawiłyby brytyjski system opieki zdrowotnej na głowie. Specjaliści sądzą, że nie jest to konieczne dla poprawy działania tej organizacji. Zaznaczają jednak, że nie oznacza to, że NHS powinien pozostać takim, jakim jest. Sugerują jednak, że drobne zmiany wpłyną lepiej na poprawę sytuacji.

Wszystkie najważniejsze partie polityczne w odpowiedzi na żądania ekspertów zadeklarowały, że do czasu kolejnych wyborów nie podejmą żadnych decyzji, które pociągnęłyby za sobą radykalne zmiany w NHS.

Rząd zaczął reformy NHS tuż po ostatnich wyborach. Mimo tego, że nie spotkały się one z ogólnym uznaniem grup eksperckich w całym kraju, były stopniowo wprowadzane w życie. Jeśli wszystkie plany polityków zostałyby zrealizowane, NHS czekałaby zupełna reorganizacja.

Dlatego 21 organizacji związanych z opieką zdrowotną w Wielkiej Brytanii zabrało głos w sprawie podkreślając, że potrzeba reform jest pilna. Zaznaczono jednak, że nie mogą one być zbyt głębokie.

Eksperci są przekonani o tym, że rząd powinien zacząć dokładniej analizować swoje działania. Dlatego wraz z oświadczeniem w tej sprawie eksperci wydali dokument, w którym sugerują, co należałoby poprawić w działaniu NHS.

Autorzy oświadczenia piszą w nim wyraźnie: oczekujemy, że partie polityczne zobowiążą się do unikania reform prowadzących do reorganizacji NHS, skupiając się na małych reformach o charakterze lokalnym (za MSN UK). Specjaliści są przekonani o tym, że to jedyna właściwa droga do poprawy systemu opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii.

MSN UK podaje, że eksperci podkreślają konieczność unikania reform o charakterze „one size fits all” (czyli takich, które mają charakter ogólny i przez to nie pozwolą rozwiązać wszystkich problemów). Twierdzą, że wszelkie reformy powinny mieć charakter lokalny – dzięki temu istotnie poprawi się jakość świadczonych w Wielkiej Brytanii usług z zakresu opieki zdrowotnej.

Czy politycy uwzględnią opinię ekspertów i umożliwią wprowadzanie zmian w NHS, które miałyby charakter lokalny? A może tuż po wyborach kontynuować będą reformy prowadzące do reorganizacji NHS?

Źródło:http://news.uk.msn.com