Młodzież z Hull ma doskonałe możliwości rozwojowe – miejscowe instytucje oferują pomoc w wyborze przyszłego zawodu. Komisariat Policji z Hull zorganizował warsztaty, dzięki którym uczniowie mogli przyjrzeć się ich pracy i wziąć udział w symulowanym pościgu za złodziejami albo wspinać się po wysokich przeszkodach. Również prywatni przedsiębiorcy wspierają młodzież, oferując na przykład stypendium na cały okres studiów dla najlepszego ucznia, próbując walczyć z systemem, w którym za naukę na uniwersytecie trzeba płacić.
Hull oferuje nastolatkom świetne możliwości rozwoju
Shaun Mays to poważny przedsiębiorca, który wychowywał się w Hull. Udało mu się osiągnąć ogromny sukces biznesowy, teraz chce pomóc uczniom Wyke College – zaoferował, że najlepszemu z nich przyzna stypendium na cały okres studiów na uczelni wyższej. Łączna kwota, którą Mays zadeklarował przekazać wynosi 18 tysięcy funtów. Skąd pomysł na wsparcie ucznia z akurat tego college’u? Przedsiębiorca mówi, że kiedy wprowadzono wysokie opłaty za studia, pomyślał, że powinien coś zrobić, by pomóc jakoś młodym ludziom kontynuować edukację. Ze względu na to, że szkoła, do której uczęszczał Mays została dawno temu zlikwidowana, starał się wczuć w nastolatka żyjącego w obecnych realiach, stojącego przed wyborem szkoły. Doszedł wówczas do wniosku, że Wyke College jest najlepszym rozwiązaniem. Spotkał się zatem z dyrekcją szkoły i zapytał o to, jak może pomóc. Wspólnie postanowiono, że pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie jednego z uczniów, który udowodni, że swoją ciężką pracą jest w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Mayes dodaje, że można obecnie odnieść wrażenie, iż szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii jest zarezerwowane dla najbogatszych. Jeśli rodzic zarabia 15 tysięcy funtów rocznie, a jego dziecko musi płacić za studia, nieunikniony jest kredyt, który będzie spłacany jeszcze przez wiele lat po zakończeniu edukacji, dodaje przedsiębiorca. Biznesmen wyraził nadzieję, że inni pójdą za jego przykładem i także zechcą wspierać młodzież na studiach – nawet niewielkimi sumami. Dyrekcja Wyke College’u jest bardzo wdzięczna za wsparcie zaoferowane jednemu z uczniów szkoły.

Policja z Hull także pomaga młodym ludziom rozwijać się. Już po raz kolejny zorganizowano Nocne Wyzwanie (ang. Night Challenge), w którym udział wzięło około 130 uczniów z regionu w wieku od 13 do 17 lat. Ich zadaniem było wykonanie sześciu zaplanowanych przez policjantów zadań. Do wyzwań młodych inspektorów należało między innymi odnalezienie się w nieznanym terenie, określenie drogi, którą zamierzają podążać do celu, wybudowanie schronienia i pomoc w symulowanym pościgu policyjnym. Andrew Harper z St Michael’s Youth Project powiedział, że młodzi ludzie otrzymali okazję do wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Ponadto poznali, jak ważna jest praca zespołowa, zaufanie do innych członków grupy, w tym przywódcy. Nocne Wyzwanie pozwoliło młodym inspektorom połączyć zabawę z nauką. Wprawdzie pod koniec byli już zmęczeni, jednak bardzo cieszyli się z przeżyć, podkreśla Harper. Dla najlepszej drużyny przewidziano nagrody, których wręczenie zaplanowano na 9 kwietnia br. Z pewnością jednak młodym ludziom nie zależało na nagrodach, ale na przyjrzeniu się pracy policjantów i przeżyciu niezapomnianej przygody, którą jeszcze długo będą wspominać.

Źródło: www.thisishullandeastriding.co.uk