Druk E112 jest potrzebny do wszelkiego rodzaju leczenia na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii, które jest również refundowane w Wielkiej Brytanii.

Jeśli ktokolwiek udaje się do innego kraju Unii Europejskiej w celu zdrowotnym, powinien zdobyć druk E112, aby uzyskać bezpłatne leczenie lub zwrot jego kosztów. Druk ten nie jest wystawiany automatycznie i wymaga specjalnej autoryzacji od Departamentu Zdrowia. Nie posiadając owego druku, trzeba płacić za leczenie, a zwrot kosztów może nie być możliwy. E112 można uzyskać jedynie w przypaku jasnego potwierdzenia konieczności leczenia za granicą, nie jest wystawiany na tzw. “wszelki wypadek”.

Leczenie w innym kraju będzie zapewnione na takich samych warunkach jakie mają mieszkańcy danego kraju. Może to oznaczać, że pacjent bedzie musiał zapłacić procentowo opłatę “wstępną”.
Przykład: w niektórych krajach pacjenci pokrywają 25% kosztów leczenia, pozostałe 75% pokrywa dane państwo. Jeśli pacjent jest leczony w ramach powyższego systemu, bedzie musiał zapłacić owe 25% ceny, tak samo jak mieszkaniec danego kraju. Można starać się o zwrot poniesionych kosztów po powrocie do UK, ale nie można tego zrobić w kraju, w którym odbywało się leczenie.
Porównywalnie, sa kraje które podobnie jak Wielka Brytania refundują całość leczenia. W takim przypadku pacjent nie poniesie żadnych kosztów.

Jeśli koszt leczenia jest wyższy niż w UK, wtedy NHS pokrywa jedynie kwotę którą refunduje w UK, a resztę musi dopłacić pacjent bez możliwości późniejszego starania sie o odzyskanie poniesionych kosztów.

hull.pl
Przewodnik w jaki sposób można uzyskać druk E112*.

Wydanie druku E112 dla ludzi wybierających się na leczenie medyczne do innego kraju Unii Europejskiej jest możliwe jeśli:

– Brytyjski konsultant zaleca leczenie medyczne w innym kraju;
– Primary Care Trust (PCT), Health Board w Walii, NHS Board w Szkocji lub Irlandii Północnej zgodzi się na pokrycie kosztów leczenia;
– leczenie jest dostępne w innym kraju i reguluje to program ubezpieczenia zdrowotnego;
– aplikujący ma prawo do posiadania formy E111.

Jeśli są spełnione powyższe wymagania, osoba aplikująca o formę E112 musi napisać list do PCT lub Board z wyjaśnieniem przyczyn, dlaczego chce się leczyć w innym kraju.

Decyzja o akceptacji aplikacji jest podejmowana przez Department of Health lub jego odpowiednik w Północnej Irlandii. Zgoda na pokrycie kosztów leczenia powinna być udzielona w przypadku, gdy osoba chora nie może odbyć leczenia w Wielkiej Brytanii bez zbytecznego opóźnienia. Podczas podejmowania decyzji, jest brane również pod uwagę miejsce, gdzie pacjent mógłby być leczony oraz stopień bólu spowodowany chorobą.

W przypadku, gdy PCT lub Board odmówi wydania E112, można zawsze ponownie złożyć wniosek do Department of Health lub jego odpowiednika w Północnej Irlandii.

Są również inne, poza drukiem E112, możliwości skorzystania z refundowanych usług medycznych w krajach Unii Europejskiej. PCT lub Board może zareferować pacjenta bezpośrednio do wybranego ośrodka medycznego, z którym NHS ma odpowiednią umowę. Sposób ten różni się od procedury E112 tym, że organizacje NHS znają jakość usług medycznych w wybranych ośrodkach. Dodatkowym atutem tego sposobu jest brak wpłaty “wstępnej”, ponieważ koszt ten ma zostać pokryty przez NHS. Powyższy sposób jest najbardziej prawdopodobny, jeśli lokalny PCT miał wcześniej odpowiednią ilość pacjentów z podobnym schorzeniem. Zalecane jest skontaktowanie  się z:
– lokalnym PCT w celu uzyskania informacji, czy taki program działa na danym terenie,
– bądź z lokanym oddziałem NHS z zapytaniem, gdzie podobne programy są aktywne.

Zdodnie z decyzją European Court of Justice, pacjent może bezpośrednio udać się na leczenie do innego kraju bez wcześniejszej aplikacji o E112, jednak będzie musiał pokryć wszystkie koszty leczenia. Następnie, będzie możliwe staranie się o zwrot poniesionych kosztów, jednak jest mocno zalecana wcześniejsza konsultacja z PCT lub Board.

Jeśli aplikacja o E112 zostanie odrzucona, przyczyny tej decyzji muszą być jasno przedstawione. Jeśli ktokolwiek nie jest zadowolony z wyjaśnienia, może zgłosić swe zastrzeżenia do Departament of Health. Odwołanie od decyzji Departamentu może być przeprowadzone w sądzie.

Cała procedura starania się o druk E112 może potrwać od 6 tygodni do 6 miesięcy, lub nawet dłużej.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 0191 218 1999.

Po uzyskaniu druku E112 należy sie z nim udać do wybranego kraju na leczenie.

*Przewodnik został napisany w oparciu o sprawę Watts v Secretary of State for Health and Another. Obecnie sprawa ta została skierowana do apelacji i treść przewodnika może ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie aktualności przewodnika u źródła (kwiecień 2010).

Źródło: /www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/plannedtreatment/Pages/TheE112.aspx
www.know-insurance.co.uk/travel/info_advice/e112_form.htm

Fot.: www.rotherhamhospital.trent.nhs.uk
www.know-insurance.co.uk/travel/info_advice/e112_form.htm