Rada Miejska rozważa wprowadzenie większych niż w poprzednim roku oszczędności, planując budżet na lata 2013 – 2014. Z tego powodu zagrożone zostało aż 240 stanowisk urzędniczych w urzędzie miejskim.
240 urzędników może stracić pracę
240 stanowisk w urzędzie Rady Miasta Hull odpowiada dokładnie 170 pełnym etatom. Zlikwidowanie takiej liczby etatów wiąże się zatem z ogromnymi oszczędnościami w skali roku. Rada Miasta rozważa podjęcie decyzji o zmniejszeniu liczby pracowników, ponieważ ze względu na silny rozwój technologii, nie ma zadań dla tak dużej liczby urzędników, jak dotychczas. Miejsca ludzi zajmują komputery, odbierając im jednocześnie pracę.

Ile dokładnie musi zaoszczędzić Rada Miasta w najbliższym czasie? W wydanym ostatnio oświadczeniu Urząd podaje następujące kwoty: ponad 8 milionów funtów w latach 2013 – 2014 oraz bagatela 25 milionów w latach 2014 – 2015. Daje to łącznie sumę przekraczającą 33 miliony funtów. Szacuje się, że zmniejszenie liczby etatów o 240 stanowisk pozwoli zachować każdego roku 5,7 miliona funtów w kasie miasta. W ciągu wspomnianych wyżej lat, da to łącznie ponad 11 milionów funtów, co stanowi w sumie około 1/3 zaplanowanych oszczędności!

Szczególnie zagrożeni są urzędnicy pracujący w działach: finansowym, Human Resources i prawnym. To właśnie w nich zaplanowano największe cięcia etatów. Jeden z radnych powiedział ostatnio, że w urzędzie ciągle prowadzone są badania i obserwacje mające na celu ustalić, w którym dziale można będzie zlikwidować największą liczbę stanowisk. Ważną kwestią jest również takie zaplanowanie cięć, by skutków redukcji liczby stanowisk urzędniczych nie odczuł przeciętny mieszkaniec Hull. Jednocześnie trwają dyskusje na temat tego, w jaki sposób jeszcze bardziej usprawnić pracę urzędu i zwiększyć wydajność jego pracowników. Należy pamiętać o tym, że nawet jeśli zapowiadanych zmian nie odczuje przeciętny obywatel, wielu z urzędników, którzy zachowają swoje stanowisko, będzie musiało odpowiadać za większą liczbę obowiązków – nie wszystkie zadania może wykonywać komputer, ktoś musi nim często kierować.

Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek, 26 listopada. Wcześniej specjalna komisja do spraw finansów powołana przez Radę Miejską dokładnie przedyskutuje tę kwestię, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości i upewnić się, że decyzja, która zostanie podjęta w najbliższy poniedziałek, jest właściwa.

Źródło:
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-humber-20398617