Co zrobić kiedy nie mogę dojechać do pracy z powodu śniegu? Czy pracodawca zapłaci mi mniej za nieobecność w pracy? Takie oto pytania nasuwają się podczas obecnych warunków pogodowych.
Kiedy pracownik nie pracuje, nawet jeśli powód nieobecności jest poza jego kontrolą, niestety będzie miał niższą wypłatę z powodu nieobecności w pracy. Wypłata nie zostanie obniżona tylko w przypadku, gdy jest to zagwarantowane w kontrakcie o pracę, co zdarza się niezwykle rzadko.
Powodem powyższej sytuacji jest niewypełnienie przez pracownika obowiązku przybycia i wykonania pracy, a więc i pracodawca nie jest zobligowany do wypłaty należności za niewykonaną pracę. Jeśli pracownik zdecyduje się oskarżyć pracodawcę o nieprawne odliczenia z wypłaty, pracodawca może stwierdzić, że skoro pracownika nie było w pracy, to nie ma mowy o nieprawnych odliczeniach.
Pracownik nie może cierpieć jakichkolwiek sankcji czy zostać zwolnionym z powodu nieobecności w pracy spowodowanej okolicznościami, które są poza jego kontrolą.
Sytuacja jest inna, jeśli pracownik ma możliwość przybycia do pracy i jest zdolny tą pracę wykonać, jednak został poinstruowany przez pracodawcę, aby nie przyjeżdzać bo miejsce pracy jest zamknięte, podróż jest niebezpieczna lub jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników z powodu warunków pogodowych. W powyższej sytuacji pracodawca ma obowiązek zapłaty za nieobecność pracownika.

Jeśli pracownik nie został powiadomiony o nieprzybywaniu do pracy, może uniknąć zredukowanej wypłaty jeśli wynegocjuje z pracodawcą możliwość pracy z domu, odrobienia nieobecności poprzez nadgodziny lub skorzystania z urlopu.

Jeśli pracownik nie przybył do pracy z powodu zamknięcia szkoły i konieczności zaopiekowania się dzieckiem, wtedy ma prawo do czasu wolnego od pracy, aby umożliwić mu zorganizowanie odpowiedniej opieki. Czas wolny od pracy nie może przekroczyć rozsądnego czasu, podczas którego pracownik powinien uporać się z tymczasowym problemem. Pracownik nie otrzyma wypłaty za czas wolny od pracy, jednak decyzja zależy od pracodawcy.

Pracownik, który ma problemy w pracy z powodu powyższej sytuacji, może złożyć zażalenie na pracodawcę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.tuc.org.uk.