Europejska zdrowotna karta ubezpieczeniowa uprawnia cię do leczenia darmowego lub po obniżonych kosztach na obszarze kraju należącego do Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA) lub w Szwajcarii. Chodzi tu o takie leczenie, które w danej chwili jest konieczne.

W skład EEA wchodzą kraje należące do Unii Europejskiej (EU), a także Islandia, Księstwo Liechtenstein i Norwegia. Karta EHIC ważna jest w następujących krajach:

Austria
Belgia
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Węgry
Włochy

Karta EHIC została wprowadzona 1 stycznia 2006 roku w miejsce wcześniejszej E111. Najszybszy i najłatwiejszy sposób wyrobienia takiej karty to wypełnienie formularza znajdującego się w Internecie na stronie link

Karta EHIC ważna jest od trzech do pięciu lat i pokrywa wszelkie konieczne leczenie, które ma miejsce podczas podróży, wliczając w to choroby i wypadki. Posiadanie karty upoważnia jedynie do korzystania z usług lekarskich zagwarantowanych przez odwiedzane państwo. Posiadacz karty będzie traktowany na tych samych zasadach co mieszkaniec danego kraju. Należy jednak uważać, ponieważ ubezpieczenie może nie pokryć wszystkich kosztów leczenia, jak mógł spodziewać się pacjent – w takim wypadku zostanie on obciążony tymi kosztami.

Ubezpieczenie europejskie pokrywa koszty leczenia związanego z chorobami chronicznymi lub schorzeniami posiadanymi wcześniej. Jeśli w czasie podróży będziesz potrzebował wykonać dializę, musisz wcześniej zarezerwować sobie wizytę. By umówić się na przeprowadzenie dializy w trakcie podróży, przed wyjazdem powinieneś skontaktować się z oddziałem urologicznym w UK, który zaaranżuje taką wizytę dla ciebie.
Pamiętaj, jeśli jedziesz do jakiegoś kraju jedynie w celach leczniczych, karta EHIC nie pokryje tych kosztów. W takiej sytuacji lepiej będzie, jeśli wykupisz sobie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Karta EHIC powinna pokryć rutynową opiekę macierzyńską. Jednakże jeśli wybierasz się do jednego z krajów należących do Unii Europejskiej lub do Szwajcarii, żeby urodzić tam dziecko, dodatkowo będziesz potrzebować formularza E112.

W przypadku leczenia w Polsce ubezpieczenie zdrowotne, jakie przysługuje poprzez posiadanie karty EHIC, zależy od umowy, jaką Polska i UK zawarły między sobą. Umowa ta obejmuje leczenie w nagłych przypadkach i leczenie chorób przewlekłych. Ogólna zasada, jaką kieruje się polska służba zdrowia jest taka, by stan pacjenta wyjeżdżającego z Polski nie był gorszy niż przed przyjazdem.